s e 2

Төслийн тухай


Оюуны бүтээлийн жинхэнэ байдлыг шалгаж, бүтээлийн хулгайг бууруулан жинхэнэ мэдлэг, бодит өрсөлдөөнийг бий болох боломжийг эрдэмтэн, багш, оюутанд олон талт үйлдэл, анхдагч эх сурвалжийг, мэдээллийн технологитой хослуулан олгох инновацийн төсөл.

Яагаад Ингүмэл?


Мэдлэгийн нэгдсэн сангийн бодлого

Их сургууль, багш эрдэмтэд, төгсөгчдийн эрдмийн ажил, зохиогчийн бүтээлээр нэгдсэн санг бүрдүүлнэ.

Давхардлыг олж, эх сурвалжийг харуулах

Шалгуулагчийн бүтээлийг нэгдсэн сан болон интернет орчны эх сурвалжуудтай харьцуулж давхардлыг тооцон үнэлгээ өгч, давхардсан эх сурвалжийн мэдээллийг харуулна.

Байнгын хөгжүүлэлт сайжруулалт

Тогтмол урт хугацааны сангийн баяжуулалт нь жилээс жилд өргөжин томорч нэгдсэн том мэдээллийн системийг бий болгох бололцоотой.

Мэдээлэл хадгалалт,хамгаалалтын шийдэл

Мэдээллийн нууцлал, хадгалалт хамгаалалтыг бид өндөр түвшинд хариуцаж тогтвортой аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана


{{posts[0].title}}

{{posts[0].date.substring(0, 10)}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date.substring(0, 10)}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date.substring(0, 10)}}


Холбоо барих


Бид таны бүхий л санал, сэтгэгдэлд хариулахдаа таатай байна.
70131072
info@ingumel.mn
ProOne building, 15th Floor, #1502 11th Khoroo, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar 14182, Mongolia